Met Factor G bouw jij jouw beste scenario. Samen creëren we meerwaarde. Voor eigenaren, gebruikers, bezoekers en de omgeving. Nu en in de toekomst. Groen, grensverleggend en gegarandeerd, zodat jouw pand meebeweegt met veranderende behoeften en ontwikkelingen.

5 redenen voor het vernieuwen van bedrijfshuisvesting

We zien in de praktijk vaak de volgende redenen om het vernieuwen van bedrijfshuisvesting te (her-)overwegen:

Vernieuwde bedrijfshuisvesting: de mogelijke scenario’s

Uitbreiding

Een krappe jas gaat knellen. Dat doet de vraag rijzen of uitbreiding van de huidige bedrijfshuisvesting wenselijk is, ook met het oog op de langere termijn. Met Factor G ambiëren we 100% hergebruik van bestaande ruimte. En dus kijken we graag naar de scenario’s die op de huidige locatie mogelijk zijn – fysiek, juridisch én financieel. Vinden we geen optimale oplossing? Dan kijken we samen naar andere opties.

Verduurzaming

Duurzaamheid is een containerbegrip, maar wel één waaraan we niet meer voorbij kunnen gaan. Er gelden steeds meer wettelijke voorschriften voor ondernemers en bouwers. Ook financiële overwegingen spelen vaak een belangrijke rol. Bovendien: verduurzaming resulteert meestal in een gezondere werkomgeving, waardoor medewerkers prettiger werken en ziekteverzuim vermindert. Verduurzamen van bedrijfspanden is iets wat wij graag doen en wij weten alles over de mogelijke subsidies en financiële regelingen

De Factor G-aanpak omarmt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Bekijk onze verduurzamingsprojecten.

Transformatie

Dat je huidige huisvesting niet meer past, wil niet direct zeggen dat je nieuwe huisvesting nodig hebt. Uit ervaring weten we dat het transformeren van bestaande huisvesting verrassend vaak een passend scenario is. De zoektocht naar grensverleggende transformatieoplossingen is onze expertise. Met een doordacht transformatieproces maken wij jouw bestaande huisvesting voor de lange termijn weer toekomstbestendig.

Renovatie

Nieuw of oud bedrijfspand, vroeg of laat komt renoveren aan de orde. Of het nu gaat om de transformatie van een monumentaal pand, om renoveren in de vorm van herstelwerkzaamheden als gevolg van slecht onderhoud, of om renovatiewerkzaamheden ten gevolge van calamiteiten. Onze experts delen met de Factor G-aanpak hun kennis om de levensduur van jouw bedrijfspand te verlengen en waardevolle gebouwen nieuw leven in te blazen.

Lees de tips van onze expert Hubert-Jan.

Nieuwbouw

Het bouwen van een nieuw bedrijfspand resulteert in eigentijdse huisvesting. Passend bij jouw organisatie en techniek van nu, maar flexibel en rekening houdend met het geschetste toekomstbeeld, zodat jij er jarenlang in kunt blijven ondernemen en je werknemers er altijd met plezier werken. Als we volgens de Factor G-aanpak nieuwbouw voor je mogen ontwikkelen, kijken we vroegtijdig in het proces met jou vooruit om zo een toekomstbestendig scenario te bouwen.

Wij geloven bovendien dat de huidige bebouwde omgeving volop kansen biedt voor herontwikkeling. Daarom bouwen we bij voorkeur op een bestaande locatie, waarbij we gesloopte (waardevolle) materialen doneren of toepassen in de nieuwe bedrijfshuisvesting. Grensverleggende scenario’s zijn onze specialisatie. 

Project Bevaplast

Door de sterke groei was het pand van Bevaplast te klein geworden Lees meer over de duurzame nieuwbouw van Bevaplast

Hoe wij je helpen bij de verschillende fasen van bedrijfshuisvesting

Met ons concept Factor G ondersteunen we je in alle fasen van je bedrijfshuisvesting; van initiatief, adviseren en begeleiden bij de financiering, het ontwikkelen en realiseren van je nieuwe bedrijfspand, tot het adviseren en begeleiden bij beheer en onderhoud ervan. 

Fase 1: Initiatief

Met ons ScenarioCanvas dekken we alle facetten af die in het hele proces aan de orde komen. Als ontwikkelende bouwer zitten we daarom graag in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel. Jij deelt je dromen en ambities, wij zetten samen een punt op de horizon. Het gebouw en de locatie, maar ook arbeid en personeel, juridische kaders, de interne organisatie, innovatie en techniek, economisch perspectief en ecologische doelstellingen passeren de revue. Dit alles vormt de basis voor jouw scenario. En leidt tot inspirerende en duurzame bedrijfshuisvesting die jou helpt jouw strategische doelen te behalen.

Fase 2: Financiering

Ook in fiscale zin optimaliseren we jouw bedrijfshuisvesting. We maken de begroting van alle kosten (grondgebonden, bouwgerelateerd en indirect), bespreken welke mogelijkheden er zijn in de sfeer van overdrachtsbelasting en/of btw, en kijken nadrukkelijk naar eventuele subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld duurzaamheidssubsidies). Daarnaast bespreken we de optimale financieringsmogelijkheden voor jouw vastgoed en of je dit juridisch gezien het beste zakelijk of privé kunt positioneren. Garanties en resultaatverplichtingen gaan wij niet uit de weg. Jij bouwt dus zonder risico.

Fase 3: Realisatie

Vanaf de start van de bouw, tot en met de oplevering én in de nazorgfase ontzorgen wij jou. We weten hoe we het spel met stakeholders moeten spelen. Bij verbouw maken we een zorgvuldige en veilige opzet om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren. In geval van sloop en/of nieuwbouw informeren wij actoren in de omgeving tijdig over het voortgangsproces. En op de bouwlocatie zelf zorgen we dat zaken als veiligheid en milieu continu gemonitord zijn.

Periodiek voert je contactpersoon gesprekken met jou over het bouwproces. Bij nieuwe inzichten schakelen we snel. Omdat we begrijpen dat je als opdrachtgever de voortgang van je nieuwe huisvesting wilt volgen, zien en voelen, maken we op gezette tijden een ronde over de bouwlocatie.

Fase 4: Beheer en onderhoud

Bij oplevering van jouw nieuwe bedrijfshuisvesting overhandigen we de onderhouds- en gebruikersinstructies. Tegelijkertijd geven we je inzicht in de periodieke onderhoudsschema’s. Uiteraard kunnen wij ook het beheer en onderhoud uitvoeren waarbij wij via (meerjarige) onderhoudscontracten het pand in optima forma houden, zodat jij je kunt focussen op je bedrijf(svoering).

De bedrijfshuisvestingexperts

Met ons concept Factor G zijn we jouw kennispartner in verschillende sectoren, waaronder automotive, energie & milieutechnologie, voedingstechnologie, gezondheid, hightech, opslag & distributie en zakelijke dienstverlening. Onze experts in bedrijfshuisvesting geven graag advies en ondersteuning aan bedrijven in deze sectoren. 

De lijnen binnen onze organisatie zijn kort. Schakelen gaat dus vlot. Want wij willen er zeker van zijn dat jij tevreden bent met het eindresultaat. Daarom krijg je één contactpersoon die altijd beschikbaar is om jouw vragen te beantwoorden of eventuele zorgen weg te nemen.

Waarom Factor G voor jouw bedrijfshuisvesting

Waarom zou je jouw vraag over bedrijfshuisvesting bij ons neerleggen? Onze Factor G-aanpak maakt het verschil. Als veelzijdig specialist nemen wij je alles uit handen. Van initiatief tot onderzoek, advies, ontwikkeling, ontwerp, engineering, bouw en beheer & onderhoud. We bieden je zekerheid met een haalbaar plan, vaste afspraken en een gegarandeerde kwaliteit. Hoe complex je vraag ook is.