Belangrijkste redenen voor duurzaam vastgoedbeheer

We kunnen niet meer om duurzaamheid heen. Zowel in de bedrijfsvoering als in het zakelijk vastgoed. Er zijn steeds meer wetten en regels waar je je als ondernemer en (ontwikkelende) bouwer aan moet houden. Het is dan ook van belang om up-to-date te blijven wanneer welke wetten en regels (gaan) spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energiebesparingsplicht, de onderzoeksplicht en EED-auditplicht.  Zo is sinds 2022 ook hernieuwbare energie verplicht als je meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Bij een ingrijpende renovatie zou je bijvoorbeeld zonnepanelen moeten aanleggen of op een warmtenet moeten aansluiten. 

Niet alleen deze voorschriften zijn goede redenen. Nu investeren in verduurzaming zorgt ervoor dat na verloop van tijd energiekosten gedrukt worden. Daarnaast is een fijne werkomgeving goed voor de gezondheid en productiviteit van je medewerkers. Over het algemeen draagt verduurzaming dan ook bij aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook voor de uitstraling en reputatie richting je klanten is het belangrijk om inzicht te hebben in je gebouw, de installaties en het energieverbruik.

En denk ook aan de huurwaarde en toekomstwaarde van je gebouw. Zeker nu zijn factoren als verhuurbaarheid, onderhoud, financiering en onderpand belangrijk voor de gebouweigenaar. Inzicht in je gebouw, economisch, ecologisch en sociologisch, is dan ook essentieel.

Hoe verduurzaam je een commercieel bedrijfspand?

Als ondernemer wil je regie hebben over je totale gebouwkosten (TCO). Bij duurzaam vastgoedbeheer is inzicht immers bepalend voor je planning en verantwoording. Dit overzicht realiseer je door de volgende onderdelen:

Een materialenpaspoort

Met een materialenpaspoort creëer je overzicht in het gebouw en de installaties. Je legt vast welke materialen er zijn verwerkt en welke installaties zijn toegepast. Je hebt zo een goed startpunt. Wat zijn de mogelijkheden tot hergebruik in de toekomst?

Smart meten

Met Smart meten krijg je inzichtelijk wanneer, waar en hoe het gebouw wordt gebruikt. Dit doe je door middel van Smart-technologie. Ruimtegebruik en energiegebruik worden realtime gemeten en ook hier is zo goed te achterhalen waar optimalisaties mogelijk zijn.

Werkwijze van Factor G

Met deze onderdelen kan er een analyse gemaakt worden en wij doen dat voor je. Bij de Factor G aanpak nemen we bij de analyse de Trias Energetica als vertrekpunt. Hiermee bedoelen we: Gebouw, Installaties en Energie. Omdat wij jouw beste scenario willen bouwen, analyseren we jouw situatie aan de hand van de volgende punten:

Meerjarenonderhoudsplan

Uit deze analyse komt een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Met dit plan kun je het onderhoud en de verduurzaming van het gebouw sturen en bewaken. Het geeft duidelijkheid op financieel gebied, maar zorgt er ook voor dat je weet wat er de komende tijd precies moet gebeuren om het vastgoed in de gewenste conditie te krijgen.

Mogelijke verduurzamingen vastgoedbeheer

Wat er in deze analyse naar voren komt, verschilt per pand, maar er zijn wel wat algemene verduurzamingen die, waar ze er nu nog niet zijn, gauw een verduurzamend effect geven. Bekijk onze pagina ‘bedrijfspand verduurzamen’ voor meer informatie hierover.

Verduurzaming financieren

Het financieren van de geplande verduurzamingswerkzaamheden is natuurlijk een van de onderdelen waar je mee te maken krijgt tijdens dit proces. Net als dat we je kunnen helpen met het financieren van je bedrijfspand, kunnen we je ook hier van overzicht voorzien. Onze experts adviseren je graag en maken de begroting van alle grondgebonden, bouwgerelateerde en indirecte kosten. 

Subsidies voor het verduurzamen van jouw vastgoed

Er zijn ook heel wat mogelijkheden om jouw plannen voor duurzaamheid deels te laten financieren. Wij weten hier alles van af en hebben hier alle subsidies en financiële regelingen voor je op een rijtje gezet.

Factor G voor duurzaam vastgoed

Bij Factor G gaan we voor CO2-neutraal, circulair, energieleverend en klimaat-adaptief. We weten er alles van en kunnen je dan ook goed helpen bij het verduurzamen van jouw vastgoed. Wij nemen als veelzijdig specialist alles voor je uit handen. Van initiatief tot onderzoek, advies, ontwikkeling, ontwerp, engineering, bouw en beheer & onderhoud. Door middel van een haalbaar plan met gegarandeerde kwaliteit bieden we zekerheid. Ook maken we vaste afspraken zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

Kun je onze hulp goed gebruiken? Neem dan contact met ons op.