Ontdek hoe deze werkvorm jou grensverleggende opties laat ontdekken; doordachte keuzes laat maken en stevig fundament voor je bedrijfshuisvesting geeft.

Waarom het ScenarioCanvas van Factor G als gids voor succesvol bouwen?

Ons ScenarioCanvas stelt jou in staat om grensverleggende opties te ontdekken en onderbouwde keuzes te maken. Het is dé werkvorm om een stevig fundament te leggen voor verbouwen of nieuwbouw van bedrijfshuisvesting. Of je daar nu eigenaar én eindgebruiker of één van beiden bent. Het ScenarioCanvas is als gids cruciaal voor het bouwen van jouw beste scenario. En dus essentieel onderdeel van de Aanpak van Factor G Bedrijfshuisvesting. 

Na het uitwerken van het ScenarioCanvas weet jij:

Wat is het ScenarioCanvas?

Bedrijfshuisvesting bouwen is een hele onderneming. Dé reden om het net zo grondig aan te pakken als wanneer je een nieuw bedrijf start. Met het ScenarioCanvas van Factor G maak je feitelijk een businessplan voor jouw bouwproject. Zie het als jouw gids voor succesvol bouwen. 

Het canvas is een praktische werkvorm om concrete scenario's voor jouw bedrijfshuisvestingsvraagstuk grondig uit te werken. Dat doe je aan de hand van 8 bouwstenen:

  1. dromen en ambities
  2. arbeidsmarkt en personeel
  3. gebouw en locatie
  4. interne organisatie
  5. innovaties en technieken
  6. kaders en voorwaarden
  7. economisch perspectief
  8. ecologisch perspectief

Het ScenarioCanvas is een waardepropositiecanvas en afgeleid van het Business Model Canvas (BMC). Het BMC is een bewezen manier om bij het maken van een bedrijfsplan c.q. ondernemingsplan alle belangrijke aspecten visueel in kaart te brengen en te beoordelen. We stemden het BMC-model volledig af op het standaardproces voor bedrijfshuisvestingsprojecten. 

Voordelen ScenarioCanvas als gids voor succesvol bouwen

Concrete voordelen van werken met het ScenarioCanvas in voorbereiding op de (ver)bouw van bedrijfshuisvesting:

Bouwstenen ScenarioCanvas

Download het ScenarioCanvas en loop aan de hand van de bouwstenen alle relevante onderwerpen voor jouw bedrijfshuisvestingsvraagstuk na: 

1. Dromen en ambities

Wat je ook voor jouw bedrijfshuisvesting moet uitdenken; het moet aansluiten bij waar je naartoe wilt. Laat je fantasie de vrije loop als je jezelf de vraag stelt ‘wat wil ik realiseren’? Vraag je ook af welke doelen of plannen je moet realiseren de komende 5-10-20 jaar. Denk aan onderwerpen als groei, krimp, structurele veranderingen. Samen komen we op grensverleggende ideeën voor jouw vraagstuk.

2. Arbeidsmarkt en personeel

Ga bij dit punt na hoe het huidige personeelsbestand is en hoe dat zich de komende jaren kan ontwikkelen. Is het vechten om personeel in jouw branche, waardoor het realiseren van een aantrekkelijke werkomgeving het verschil kan maken? Zijn er gebruiken binnen jouw branche en/of bedrijf waarmee jij iets wilt? Welke andere factoren kunnen invloed hebben - zowel op regionaal als op lokaal niveau? Denk aan een onderwerp als locatie. Dat kan van belang zijn voor bereikbaarheid (bij een station) of samenwerking met bedrijven en/of onderwijsinstanties (op een campus). 

3. Gebouw en locatie

De werkzaamheden binnen een bedrijf scheppen voorwaarden voor de werkomgeving. Wat zijn in dit geval specifieke wensen en/of eisen van eindgebruikers? Werk dit uit voor zowel het gebouw als de locatie, bijvoorbeeld: biedt de locatie de mogelijkheden om het gebouw te realiseren dat jij voor jouw bedrijf nodig hebt? Zijn de benodigde parkeerplekken te realiseren?

4. Interne organisatie

Hoe zou je de interne organisatie omschrijven? Wat zijn de kenmerken en behoeftes van de mensen in de organisatie die het gebouw gebruiken? Kun je de cultuur omschrijven, of anders gezegd, de waarden, normen, gewoonten? Als iedereen bijvoorbeeld gewend is zonder kloppen bij elkaar binnen te lopen, heeft een pand dan deuren nodig? Of wil je misschien een open cultuur creëren met glazen tussenwanden? Of ga je onderling contact stimuleren door fijne zitjes te creëren waar collega’s ontspannen kunnen overleggen?  

5. Innovaties en technieken

Een interne organisatie wordt blootgesteld aan externe factoren. Door na te denken over toekomstige wensen en scenario’s sorteer je voor op verandering. Het stelt je in staat flexibele bedrijfshuisvesting te ontwikkelen die toekomstbestendig is en blijft. Ga in dit kader bijvoorbeeld na wat de trends zijn in productie en/of het verlagen van energieverbruik. Maar ook: zijn er smart building principes die je wilt toepassen om het gebouw efficiënt in beheer en prettig in gebruik voor eindgebruikers te maken? 

6. Kaders en voorwaarden

Ga ook na welke juridische regels en wettelijke normen nu of in de toekomst relevant zijn. Dat kan gaan om zaken als het omgevingsplan voor de bouwlocatie en bouwvoorschriften. Onze specialisten kunnen je hierbij uitstekend adviseren. Zij wijzen je op zaken, zoals wanneer op het bedrijventerrein dat jij op het oog hebt, niet zo hoog mag worden gebouwd als voor jouw bedrijfsactiviteiten nodig is. 

7. Economisch perspectief

Om toekomstbestendige keuzes voor een bedrijfspand te kunnen maken, is het belangrijk om na te gaan: wat zijn marktontwikkelingen en wat betekent dit voor de concurrentie- en innovatiekracht van een bedrijf? Ook de financiering is van invloed op een bouwproces, want: hoeveel ruimte heb je om nu al investeringen te doen die zich in de toekomst pas uitbetalen?

Verwacht jij bijvoorbeeld groei in productie, hoe kun je daarop dan je pand voorbereiden. Realiseer je een extra ruim pand waarvan je indien nodig of wenselijk een deel (tijdelijk) verhuurt? En zijn er manieren om slim, duurzaam en flexibel te ontwikkelen, zodat je onderhouds- en toekomstige verbouwkosten bespaart? In een ScenarioSessie doordenk je dit met onze specialisten. Zij leggen de financiële scenario’s naast elkaar en kunnen garanderen welke haalbare kaart zijn. 

8. Ecologisch perspectief

Welke groene ambities zijn er? Ga na wat relevante milieuthema’s zijn. Bekijk bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom circulair bouwen. Is renovatie of transformatie van een bestaand pand voor de bedrijfshuisvesting een optie, zodat groen kan blijven wat groen is? Kun je voor het gebouw grondstoffen (her)gebruiken of biobased materialen toepassen? Waar liggen kansen voor afval- en uitstootreductie? Denk bij deze bouwsteen ook aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in de werkomgeving. 

Je begrijpt: het ScenarioCanvas is met reden onderdeel van de Aanpak van Factor G Bedrijfshuisvesting. Het stelt jou en ons in staat om samen jouw beste scenario te bouwen.