Factor G is een handelsnaam van Giesbers-Wijchen Bouw B.V. (hierna te noemen: Giesbers). Giesbers is gevestigd aan Nieuweweg 184, 6603 BT Wijchen, en verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We streven ernaar om de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Deze privacyverklaring beschrijft het beleid dat wij hanteren bij het verwerken van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Giesbers kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt en/of omdat wij deze in verband met onze werkzaamheden van derden verkrijgen, zoals makelaars. Verder maken wij gebruik van openbare bronnen zoals kranten en het internet. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Giesbers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven, als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, wanneer het noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Giesbers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld of de doeleinden waarvoor we deze hergebruiken, tenzij de wet ons verplicht om je gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven, als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, wanneer het noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat de beveiliging van de persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. Giesbers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies en hyperlinks die wij gebruiken

Giesbers gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Tevens maken wij gebruik van analytics om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Dat gebeurt geanonimiseerd, dus jouw IP-adres wordt niet opgeslagen.

Onze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks. Giesbers is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels door deze derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Giesbers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hhsu@giesberswijchen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen we je vragen om je te identificeren of om bij ons langs te komen. Giesbers spant zich in om binnen vier weken op jouw verzoek te reageren.

Ook als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen. Giesbers wijst er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Giesbers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies en onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: juli 2023

Contactgegevens

Adres: Nieuweweg 184, 6603 BT Wijchen
Telefoonnummer: 024 6492811