Over ons

Jouw businesscase, visie en ambities vormen ons vertrekpunt. Wij denken met je mee vanaf het allereerste begin en delen vrijblijvend onze kennis. We luisteren, vragen door en dagen je uit om met andere ogen naar de toekomst te kijken. Naar alternatieve mogelijkheden en kansen voor innovatie.

Alt
Alt

Onze ambitie

Wij geloven dat de huidige bebouwde omgeving volop kansen biedt voor herontwikkeling, zodat we het buitengebied en de natuur behouden voor landbouw en ontspanning. En niet te vergeten, voor de generaties na ons.

100% hergebruik van de bebouwde ruimte

Het hergebruiken van een locatie vraagt om specialistische kennis en ervaring. Denk aan het inschatten van de haalbaarheid, het organiseren van de samenwerking tussen de betrokken partijen, het creëren van draagvlak en het meenemen van de omgeving in de plannen. Een combinatie van technische en sociale complexiteit. Samen gaan we op zoek naar een duurzaam evenwicht.

HERGEBRUIK IS ZOEKEN NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT

Alt

Oplossingen die passen

Alt

Concept van Giesbers

Factor G is een concept van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen en Giesbers Servicebouw. Giesbers is een ondernemend en plat georganiseerd familiebedrijf, dat snel en slagvaardig schakelt. Aan alle projecten voegen wij de persoonlijke kwaliteit toe waarmee we ons graag onderscheiden. Met oplossingen die passen. Én verrassen.