De afgelopen maanden hebben wij het pand waarin de MediaMarkt in Arnhem is gevestigd ingrijpend onder handen genomen. De winkel in consumentenelektronica aan het Velperplein is door de toegenomen online verkoop van de huidige twee verdiepingen naar één winkelvloer op de begane grond gegaan, waarmee de eerste verdieping beschikbaar is gekomen voor een andere functie, te weten kantoren. Een transformatie dus van winkelfunctie naar kantoorruimte, die eventueel later aangepast kan worden naar woonfunctie (appartementen). Wij hebben met de eigenaar van het pand meegedacht waarmee nu al rekening gehouden moet worden mocht die wens er later zijn. 

We hebben de casco aanpassingen gedaan om te komen tot deze nieuwe functie van de eerste verdieping. Het ging onder meer om het realiseren van een grote daksparing voor een nieuwe daktuin voor meer daglicht, diverse gevelsparingen en een nieuwe entree met lift.

Binnenstedelijk bouwen

Een uitdagende opdracht en een schoolvoorbeeld van binnenstedelijk bouwen. Terwijl er gesloopt werd, materialen werden af- en aangevoerd en de daadwerkelijke bouw plaatsvond, bleef de MediaMarkt in het centrum van Arnhem gewoon open van 9 uur ‘s ochtends tot 21 uur ‘s avonds, evenals de (openbare) parkeergarage onder het pand. Dit vroeg om een strakke planning, veel afstemming en flexibiliteit en werkzaamheden buiten de normale werktijden. De hijskraan kon bijvoorbeeld alleen gebruikt worden tussen 21 uur ‘s avonds en 9 uur ‘s ochtends, maar tegelijkertijd hielden we natuurlijk rekening met de (nacht)rust van de bewoners boven in het pand en in de directe omgeving.

Creatieve oplossingen

Het feit dat er rondom het pand geen plaats was voor onze bouwkeet en opslag van bouwmaterialen vroeg om creatieve oplossingen. Daarom werd een leegstaand appartement boven de winkel ‘omgebouwd tot bouwkeet’ en vond opslag in een gedeelte van de parkeerkelder plaats. Zo hebben we er samen voor  gezorgd dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervond en konden we toch binnen de planning deze transformatie/renovatie afronden.

Neem contact op