Businesspark IJsseloord2 heeft er een nieuwe bewoner bij gekregen, het dierenziekenhuis van Evidensia Groep. Een nieuw type ‘bewoner’ dat zich richt op de diergeneeskundige zorg aan gezelschapsdieren zoals honden, katten, konijnen, cavia’s etc. De organisatie heeft 179 dierenklinieken en -ziekenhuizen in Nederland, maar heeft nu in samenwerking met ons haar eerste nieuwbouw gerealiseerd.

Haalbare businesscase

In een pril stadium hebben wij Evidensia begeleid bij het vinden van een betere locatie op IJsseloord2 voor de ontwikkeling en bouw van een dierenziekenhuis van hoog niveau met een regionale functie. Aan de hand van haalbaarheidsstudies zijn wij gekomen tot een haalbare businesscase voor Evidensia met een geschikte locatie en een passend huisvestingsconcept met waarde voor de toekomst.

Speciale eisen

De locatie en het ontwerp van gebouw en technische installaties moesten aan nogal wat eisen voldoen: een publieke zijde met ruimtes als receptie, wachtruimtes en spreekkamers en een zorgzijde met behandelkamers, operatiekamers, röntgenafdeling, quarantaineruimtes, recovery/slaapplekken en vergaderruimtes. Daarnaast dient het pand in verband met piketdiensten 24/7 bereikbaar en beschikbaar te zijn. En dat alles gerealiseerd op 1.140 m2. Het totale kavel beslaat ca. 3.000 m2.

De eisen die aan een dierenziekenhuis gesteld worden vertonen veel raakvlakken met die van een gewoon ziekenhuis: eisen op het gebied van hygiëne, binnenklimaat, gescheiden functies, bereikbaarheid etc. Denk hierbij ook aan ontwerpmaatregelen als sluizen om het binnenklimaat te reguleren en de speciale eisen die aan operatiekamers gesteld worden.

Hoog tempo

Vanaf het begin hebben wij het proces samen met onze opdrachtgever doorlopen. In een 1-op-1 samenwerking zijn het concept op gebouwniveau en de verdere engineering tot een uitvoeringsgereed ontwerp tot stand gekomen. De uitdaging zat vanaf het begin in de krappe planning. Het tempo lag dus gedurende het hele proces hoog. Gaandeweg zijn ook nog onderdelen van derden zoals vaste inventaris, een MRI en CT-scan in het ontwerp geïmplementeerd. Dit vroeg om een hoge mate van flexibiliteit en een zorgvuldige inpassing. Echter zonder concessies te doen aan de kwaliteit. 

Looppad naar de dijk

De ligging van de kavel met aan twee zijden uitzicht op de dijk bood in het ontwerp de mogelijkheid tot de aanleg van een looppad naar deze hoger gelegen dijk langs de IJssel. Hier kunnen eigenaren van trouwe viervoeters of knaagdieren even uitwaaien of een moment voor zichzelf pakken mochten zij daar behoefte aan hebben bij spannende of verdrietige momenten.

Evidensia

Evidensia Nederland maakt onderdeel uit van IVC Group International met meer dan 1.000 dierenklinieken- en ziekenhuizen in 10 Europese landen. In de nieuwbouw in Arnhem komen straks 20 dierenartsen en paraveterinairen te werken van wie een aantal uit het buitenland is aangetrokken.

Neem contact op